KBZ UnionPay
Finance

KBZ ဘဏ်မှ UnionPay အကြွေးဝယ်ကတ်များ မိတ်ဆက်

သုံးစွဲသူများသည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ယခုဝယ်၊ နောင်မှပေးနိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေစနစ်၏ လွယ်ကူသက်သာမှုနှင့်အတူ အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ခံစားရရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ KBZ Union Pay မိတ်ဆက် ကမ္ဘောဇအုပ်စု၊ ကမ္ဘောဇဘဏ် လီမိတက်သည် KBZ UnionPay အကြွေးဝယ်ကတ်များကို သုံးစွဲသူများအား စတင်ထုတ်ပေးတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ အများမျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့ပင် ...

Posts navigation