ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Tech News > အကြာအေဝး ၄ ဆပိုမိုၿပီး ၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ Bluetooth 5 ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ

အကြာအေဝး ၄ ဆပိုမိုၿပီး ၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ Bluetooth 5 ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ

Bluetooth 5 စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bluetooth Special Interest Group မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ စမတ္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ Bluetooth စံခ်ိန္စံညႊန္းမွာ အကြာအေဝးမ်ားစြာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ၿပီး အလြန္ျမန္ဆန္သည္။ အျခားႀကိဳးမဲ့ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ကာ ပိုမုိႀကီးမားေသာ message capacity ကို ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည္။ လက္ရွိ Bluetooth 4.2 protocol ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ Bluetooth 5 မွာ အကြာအေဝး ၄ ဆႀကီးမားၿပီး ျမန္ႏႈန္းမွာ ၂ ဆပိုမုိသည့္အျပင္ message capacity ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ ၈ ဆ အားေကာင္းလာသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ ပိုုမိုစိတ္ခ်ရၿပီး အိမ္တြင္း အသုံးျပဳရာတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။

Bluetooth 5 သည္ ႏွစ္လမွ ေျခာက္လအတြင္း ထုတ္ကုန္မ်ား၌ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ Apple အေနျဖင့္ iPhone 8 အပါအဝင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ထြက္ရွိမည့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား၌ Bluetooth 5 ေထာက္ပံ့မႈ ထည့္သြင္းဖြယ္ရွိသည္။

Ref: MacRumors

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

က႑ငယ္ေအာက္တြင္
Thiha Bo Bo
Myanmar End User ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ Blogger life ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား Guest blogger မ်ားကိုလည္း Myanmar End User မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္... Facebook Profile: Fb/dev.thihabobo Email: [email protected]
http://www.myanmarenduser.com

Leave a Reply

Top