ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Technology Explained (Page 2)

Ooredoo SIM Card ကိုလည္း Messenger မွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ

Ooredoo SIM Card ကိုလည္း Messenger မွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ

Telenor SIM card အသံုးျပဳသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပဲ Ooredoo အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ ဆင္းကတ္ေတြ မွတ္ပံုတင္ရာမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာေတြကလည္း အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ခုေတာ့ ေအာ္ရီဒူး ကလည္း ဆင္းကတ္ေတြမွတ္ပံုတင္ရာမွာ ပုိမုိလြယ္ကူေစဖုိ႔ Facebook ရဲ႕ Messenger ကေနတဆင့္ မွတ္ပံုတင္လုိ႔ရႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ပါျပီျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အူရီဒူး မွ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ Facebook မွတဆင့္ ဆင္းကတ္ကို အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္လို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေအာက္ပါ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ အဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဆင္းကတ္ ကိုအခုပဲ မွတ္ပံုတင္လိုက္ပါ။ (၁)

Telenor SIM Card ကို Messenger မွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ

Telenor SIM Card ကို Messenger မွ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ျပီ

Telenor SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ ဆင္းကတ္ေတြ မွတ္ပံုတင္ရာမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာေတြကလည္း အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ခုေတာ့ တယ္လီေနာကလည္း ဆင္းကတ္ေတြမွတ္ပံုတင္ရာမွာ ပုိမုိလြယ္ကူေစဖုိ႔ Facebook ရဲ႕ Messenger ကေနတဆင့္ မွတ္ပံုတင္လုိ႔ရႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ပါျပီျဖစ္ေၾကာင္း Telenor ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သင့္ရဲ့ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္ ကို Facebook messenger မွတစ္ဆင့္လည္း အလြယ္တကူ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါျပီ။ မွတ္ပုံတင္မည့္သူ၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ႏွင့္ မိမိမွတ္ပုံတင္လိုသည့္ဖုန္းနံပါတ္ *97# သို႔ေခၚဆိုၿပီးျပန္လာေသာ မတ္ေဆ႔ခ်္ ကို screenshot ရုိက္ေပးပါ။

SSD ဆိုသည္ မွာ

SSD (Solid State Drive)

Solid State Drive လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ သုံးစြဲ ေနၾကတဲ့ ဒက္စေတာ့ ၊ လက္ပ္ေတာ့ပ္ ကြန္ျပဴတာ ေတြ မွာ အရင္ က ဆို hard disk ကို အသုံးျပဳ ၾကေပမယ့္၊ တျဖည္းျဖည္း ပိုၿပီး ေပါ့ပါး၊ ျမန္ဆန္ တဲ့ SSD ကို အစားထိုး သုံးစြဲလာၾကပါၿပီ။ Hard disk မ်ားသည္ platter ကို read/write head မ်ား ႏွင့္ ဖတ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ data အသြင္း အထုတ္ လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ ပါတယ္၊ လြတ္က်ပါကလည္း

က႑ငယ္ေအာက္တြင္

MECTel SIM Card မ်ားကို Mi Showroom မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္

Mi Showroom address in myanmar

မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ၃၁.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MECTel SIM Card မ်ားအဆင္ေျပစြာ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Online Registration ျပဳလုပ္ျခင္း (အြန္လုိင္းမွ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ပါက bonus ေငြႏွစ္ရာက်ပ္ ရရွိမည့္အခြင့္အေရး)၊ အင္းဝဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္း ၊ MECTel SIM Card မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊ Viber နံပါတ္ 0931313131၊ 0931001451 သို႔ မိုဘုိင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ျမင္သာထင္ရွားေသာ မွတ္ပံုတင္ ကိုအေရွ႕အေနာက္ ဓါတ္ပံုရိုက္၍ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဖာ္ျပပါ  Mi မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္

MECTel SIM Card မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း (registration) ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ဆိုင္လိပ္စာမ်ားတြင္ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ထည့္ထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အမည္ေပါက္ျပဳလုပ္မည္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္ပိုင္ရွင္၏ အမည္ ၊ အဘအမည္ ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ ၊ ခုႏွစ္) ၊ လူမ်ိဳး / ႏိုင္ငံသား ၊ က်ား / မ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင္႔တကြ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔မဟုတ္) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကတ္ တစ္ခုခု၏ မူရင္း ၊ မိတၱဴတို႔ျဖင့္

MECTel SIM Card မ်ားကို အင္းဝဘဏ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MECTel CDMA 800MHz SIM Card အားေပးအသံုးျပဳသူမ်ားခင္ဗ်ာ MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (Registration) ကို  Online မွ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ အင္းဝဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကတ္တစ္ခုခု ႏွင့္တကြ မိတၱဴတစ္စံုကို ယူေဆာင္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ ဘဏ္ခြဲေနရာမ်ား  (ရံုးခ်ဳပ္၊

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

MEC SIM Card အသံုးျပဳသူမ်ား မွတ္သားစရာမ်ား

ဖုန္း ေငြျဖည့္ကဒ္ ေငြျဖည့္ရာတြင္ *124* ျဖင့္ ျဖည့္ရပါသည္။ ဖုန္း ဘီလ္( ေငြ) ျပန္ စစ္ခ်င္လွ်င္ USSD ကုတ္ - *123# Message ျဖင့္ ေမးရန္အတြက္ – 123 Voice call ျဖင့္ ေမးရန္အတြက္ –  123 ကို သံုးရပါသည္။ ေငြျဖည့္ကဒ္တြင္လည္း ျဖည့္ရန္နည္းလမ္း ျမန္မာလို ေရးထားပါသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ျဖည့္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ *124*1234567890# ပံုစံျဖင့္ ေငြျဖည့္ရန္ မေသခ်ာပါက 123 ကို ႏွိပ္၍ ဖုန္းေခၚပါ။ ျမန္မာဘာသာ အတြက္ ၁ ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေငြျဖည့္ရန္အတြက္ ၂  ကို တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။ ထို ့ေနာက္ ေငြျဖည့္ထဲမွ

Top