ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Creative

Windows မွ Wifi ျပန္လႊင့္နည္း

Windows မွ Wifi ျပန္လႊင့္နည္း

ဒီတခါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ Windows  ကေန Wifi ျပန္လႊင့္ဖုိ႔ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ Windows 7 ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း Windows ေတြမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Wifi ျပန္လႊင့္ဖုိ႔အတြက္က သင္အသံုးျပဳတဲ့ PC မွာ Wireless adaptor ရွိဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း Laptop ေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား Wireless ပါလာျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ပထမဆံုးကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ကို မွ်ေဝေပးဖုိ႔အတြက္ Internet connection sharing (ICS) services ကို services ကေန သြားဖြင့္ေပးဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ICS ကို ဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ Run box ကို ေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Win

Top