You are here
Home > Posts tagged "Smartphone Buying Guides"

Xiaomi Phone တစ္လုံး ဝယ္ယူရာတြင္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

Xiaomi Mi3

Redmi Pro နဲ႔ Redmi Note 4 ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဘာအသံမွမၾကားရေသးပါဘူး။ Xiaomi Phone တစ္လုံး၀ယ္ရင္ Error ကင္းတဲ့ဖုန္းတစ္လုံး ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကပါေစ။ Sim card မသိတဲ့ျပႆနာ Redmi Note 3 Pro ၀ယ္ယူရာတြင္ MPT , Telenor , Ooredoo Sim Card ဖတ္ မဖတ္ အရင္ စမ္းသပ္ေပးပါ။ အခုေနာက္၀င္တဲ့ အလုံးေတြမွာ Sim Card မသိတဲ့ ျပသာနာေတြ ၾကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္။ Mi 5/Pro ၀ယ္ယူရာတြင္ ေနာက္၀င္တဲ့အလုံးေတြမွာ back key ေတြ menu key ေတြ ႏွိပ္မရတဲ့ ျပသာနာၾကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္လဲဆိုရင္ မွန္မကြဲကပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး

Top
Skip to toolbar