ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Posts tagged "Promotion"

အူရီဒူး Profile ပံု တင္ျခင္းျဖင့္ ေငြျဖည့္လက္ေဆာင္ ၁၀၀၀၀ ကံထူးႏုိင္

Ooredoo Profile ပံု တင္ျခင္းျဖင့္ ေငြျဖည့္လက္ေဆာင္ ၁၀၀၀၀ ကံထူးႏုိင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 4G ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုးေပးအပ္ေသာ အူရီဒူးျမန္မာမွ ၎ရဲ႕ Facebook ေပ့ခ်္တြင္ အူရီဒူးကို အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေပါင္း ၄သန္းျပည့္ျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနျဖင့္ #Ooredoo4M ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အထိမ္းအမွတ္အစီအစဥ္ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အူရီဒူး Facebook Page ကို အားေပးသူေပါင္း ၄သန္းျပည့္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ ့ #Ooredoo4M ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အထိမ္းအမွတ္အစီအစဥ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပါဝင္ရမလဲ အူရီဒူး Facebook ပရိသတ္မ်ားအေနနဲ ့ http://bit.ly/ooredoo4m သို႔သြားေရာက္ျပီး အူရီဒူးေဘာင္ပါဝင္တဲ့ ဓာတ္ပံုကို Profile အျဖစ္ Public တင္ေပးၿပီးေနာက္ screenshot ရိုက္ၿပီး message box မွ တဆင့္ မိမိအသံုးျပဳေသာ အူရီဒူးဖုန္းနံပါတ္နဲ႔အတူ #Ooredoo4M

Top