You are here
Home > Posts tagged "Plasma TV"

Plasma TV ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္

Plasma TV ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္

Plasma ဆိုတာ Plasma ဆိုတာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ သက္ဝင္ေနတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕အက္တမ္ အမႈန္ေလးေတြရဲ႕ အစုအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ဆိုရာမွာ နီယြန္နဲ႔ ဇီႏြန္ဓာတ္ေငြ႕ အေရာအေႏွာကို ဆိုလိုပါတယ္။ သာမန္ ဓာတ္ေငြ႕ အေရာဘဝနဲ႔ ရွိေနခ်ိန္မွာ အဲဒီထဲကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ျဖတ္သန္း ေစမယ္ဆိုလွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ဟာ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္တဲ့ အက္တမ္ အမႈန္ေလးေတြ ဘဝကို ကူးေျပာင္းသြားပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို Plasma State လို႔ ေခၚပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ သက္ဝင္ေနတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ အက္တမ္ေလးေတြက Monitor အတြင္းဘက္မွာ သုတ္လိမ္းထားတဲ့ အေရာင္စံု phosphor အလႊာကို ထြန္းလင္း ေတာက္ပ လာေစပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းနဲ႔ လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေနတဲ့

Top
Skip to toolbar