You are here
Home > Hardware > Technology Explained > MECTel SIM Card မ်ားကို အင္းဝဘဏ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MECTel SIM Card မ်ားကို အင္းဝဘဏ္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္

MECTel CDMA 800MHz SIM Card အားေပးအသံုးျပဳသူမ်ားခင္ဗ်ာ MECTel CDMA 800MHz SIM Card မ်ား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (Registration) ကို  Online မွ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ MECTel CDMA 800MHz SIM Card ျဖန္႔ျဖဴးရာ ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ အင္းဝဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဆင္းမ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္မည့္သူ၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကတ္တစ္ခုခု ႏွင့္တကြ မိတၱဴတစ္စံုကို ယူေဆာင္၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္းဝဘဏ္လီမိတက္ ဘဏ္ခြဲေနရာမ်ား

 1.  (ရံုးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ)- အမွတ္(၅၅၀/၅၅၂)၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ (၃၆)လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
 2. အင္းစိန္(စဘက)ဘဏ္ခြဲ-အမွတ္(၇၅)၊ ျပည္လမ္း၊နံ႔သာကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
 3. မရမ္းကုန္း(ဘရန)ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၂၃/A)၊ ကန္႔ေကာ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုဝန္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
 4. ေျမာက္ဥကၠလာပ(သီရိရတနာ)ဘဏ္ခြဲ- အခန္းအမွတ္(ဒီ-၆/ဒီ-၇)၊ သီရီရတနာလက္လီ/လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ (ဌ) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
 5. ကမာရြတ္ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(အက္စ္အက္ဖ္-၇)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ( ေရႊမာလာရိပ္မြန္) ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
 6. မိုင္းရွဴးရတနာေျမဘဏ္ခြဲ- လြယ္ေဆာင္ေထာက္၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံုအနီး၊ မိုင္းရွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
 7. တာင္ႀကီးဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၃၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ နယ္ေျမ(၂)၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
 8. မႏၱေလးဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၇၈)၊ ၈၄x ၂၆လမ္း(ဘီလမ္း)ေထာင့္၊ ျပည္ႀကီးက်က္သေရ၊ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဈးခ်ိဳအနီး၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 9. ျမစ္ႀကီးနားဘဏ္ခြဲ- အမွတ္၂၁၅၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ေဈး-၂အနီး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
 10. မံုရြာဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ရံုးႀကီးလမ္းေထာင့္၊ ရံုးႀကီးရပ္ကြက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
 11. ဖားကန္႔ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၂၇၁)၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
 12. မူဆယ္ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(ဇ/၄၉၁)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၄-ရပ္ကြက္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
 13. လားရႈိးဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၃၉)၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ သိႏၶၶီလမ္းေထာင့္၊ (၃-ရပ္ကြက္)၊ ျပည္သူ႕ေဆးရံုေရွ႕၊ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
 14. ၿမိဳင္ကေလးဘဏ္ခြဲ- တန္၄၀၀၀ဘိလပ္ေျမစက္ရံု အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုးအနီး၊ ၿမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။
 15. ၿမိဳင္ကေလးဘဏ္ခြဲ- တန္-၄၀၀၀ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု အုပ္ခ်ဳပ္မႈရံုးအနီး၊ ၿမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။
 16. ေနျပည္ေတာ္(ပမန)ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၈၅)၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္းဝန္း၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။
 17. တမူးဘဏ္ခြဲ- ေျမကြက္အမွတ္(၁၂၈/၃)၊ ေျမတိုင္းအမွတ္(၂၈)၊ မင္းတဲရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊ တမူးၿမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
 18. ခ်မ္းေအးသာဇံဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၆၃၆)၊ (ရ၈)လမ္း၊ ၃၃x ၃၄လမ္းအၾကား၊ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ (ယခင္ရတနာပံုေဈး) ကဥၥဏမဟီရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 19. ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(RMB)No-32 ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၃)၊ မႏၱေလး-လားရႈိးကားလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။
 20. ခိုလမ္ဘဏ္ခြဲ- ကြင္းအမွတ္ ၁၆၆(ခ)၊ ဝမ္ဆင္းလမ္းႏွင့္ ေဒစီလမ္းေထာင့္၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ ခိုလမ္အေနာက္ကြင္း၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။
 21. ေက်ာက္ျဖဴဘဏ္ခြဲ – ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ျဖဴကားလမ္းေဘး၊ အစိုးရရပ္ကြက္၊ အိမ္ျဖဴရိပ္သာဝန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
 22. ရပ္ေစာက္- အမွတ္(၁)၊ အရာခံႏွင့္ အၾကပ္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းဝန္း၊ ရပ္ေစာက္-ပင္းတယကားလမ္းေဘး၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕။
 23. ေနျပည္ေတာ္( ေဇယ်ာသီရိ)ဘဏ္ခြဲငယ္- အခန္းအမွတ္(၁၀)၊ ေဇယ်ာသီရိကုန္တိုက္၊ အေနာ္ရထာရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱရသီရိခရိုင္၊ေနျပည္ေတာ္။
 24. ေကာ့ေသာင္းဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၂၀၅/၉) ျမနႏၵာလမ္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
 25. ဟုမၼလင္းဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၅၄)၊ ခိုပဲဝရပ္၊ ခိုင္သဇင္လမ္း၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။
 26. က်ိဳက္ထိုဘဏ္ခြဲ- ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနပိုင္ရံုးေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကံ႔ေကာ္ရပ္ကြက္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕။
 27. လိြဳင္ေကာ္ဘဏ္ခြဲ- အကြက္(၃၈)၊ ဦးပိုင္အမွတ္(၃၅)၊ ေဈးပိုင္းရပ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္။
 28. ၿမိတ္ၿမိဳ႕ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၅၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
 29. စစ္ေတြဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၈၆/၁၈၇)၊ ေရတြင္းလမ္း၊ ေက်းပင္ႀကီးရပ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
 30. ကေလးၿမိဳ႕ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၃/၄)၊ ဦးပိုင္(၇၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
 31. မိတၳီလာဘဏ္ခြဲ- ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မေဈးအနီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
 32. ျမင္းျခံဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၁၈)၊ နယ္ေျမ(၄)၊ အမွတ္(၇)၊ ရပ္ကြက္၊ ေဈးပတ္လမ္းစည္ပင္သာယာေဈး အေနာက္ဘက္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
 33. ျပည္ၿမိဳ႕ဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၃၀၄)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ႏွင့္ တရုတ္လမ္းေထာင့္၊ ေရႊကူရပ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း။
 34. က်ိဳင္းတံုဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၂၁)၊ ပါလို႔(၂)လမ္း၊ မွတ္(၂)၊ ရပ္ကြက္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း။
 35. ထားဝယ္ဘဏ္ခြဲ- ဦးလြန္းေဘာ္လမ္းႏွင့္အာဇာနည္လမ္းေထာင့္၊ ခ.ယ.ကရံုးေရွ႕၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊တနသၤာရီတုိင္း(ယခင္ကုန္သြယ္လယ္ယာအေဆာက္အဦး)။
 36. အမ္းၿမိဳ႕- ေလယာဥ္ကြင္းလမ္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ေဟာင္းရပ္၊ အမ္းၿမိဳ႕၊(ယခင္သမဝါယမအေဆာက္အဦး)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
 37. မေကြးဘဏ္ခြဲ- အမွတ္(၆၀)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ (အေဝးေျပးကြင္းေရွ႕)၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး။
 38. ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ- အမွတ္ (၆၂)၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
 39. ေတာင္ငူဘဏ္ခြဲ- ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ေငြစာရင္းရံုးဝန္း၊ မိုင္ဒါကြင္းေရွ႕၊ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး။
 40. ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲ- ခမရ(၁၀၄)၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ စမ္းႀကီးရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။
 41. ပုသိမ္ဘဏ္ခြဲ- ပုသိမ္ခရိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးရံုးဝန္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 3456 Complaint Center ၊ 1212 Call Center ႏွင့္ MECTel Facebook Page မ်ားမွတဆင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Thiha Bo Bo
Myanmar End User ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ Blogger life ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား Guest blogger မ်ားကိုလည္း Myanmar End User မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္... Facebook Profile: Fb/dev.thihabobo Email: [email protected]
http://www.myanmarenduser.com

Similar Articles

Leave a Reply

Top
Skip to toolbar