ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ
Home > Technology Explained > Huawei ဆားဗစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Huawei ဆားဗစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Huawei ရဲ႕ Facebook page မွ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ Huawei ရဲ႕ ဆားဗစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ Huawei က ဖုန္းအျပင္ကို ဘက္ထရီအားသြင္းၾကိဳးနဲ႔ Adaptorနားၾကပ္မ်ား ကိုလည္း အာမခံေပးထားပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီထဲက ဘာပဲျပႆနာျဖစ္ျဖစ္ Huawei service center ကိုသာ သြားေရာက္ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္ဆုိတာ အၾကံျပဳလုိက္ပါတယ္။

• Huawei မွ တရားဝင္ တင္သြင္းထားေသာ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ အာမခံ သက္တမ္း မွာ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ဘက္ထရီ အားသြင္းႀကိဳး ႏွင့္ အားသြင္းေခါင္း မ်ားအတြက္ (၁၂)လ၊ နားႀကပ္မ်ား အတြက္ (၃)လ၊ ဘက္ထရီ (အေသ) အတြက္ (၁၂)လ နွင့္ ဘက္ထရီ (အရွင္) အတြက္ (၆)လ အသီးသီး ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

• အာမခံကာလ အတြင္းတြင္ အသံုးျပဳသူေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ Hardware (Factory Fault) ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ သံုးၾကိမ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အသစ္ တစ္လံုးလဲလွယ္ေပးပါမည္။

• Huawei Service Center မ်ားမွ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မွီေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အစားထိုး လဲလွယ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံသက္တမ္း အတြင္း အက်ံဳးဝင္ေသာ ဖုန္းမ်ား၏ ျပဳျပင္စရိတ္ မ်ား၊အစားထိုးလဲလွယ္ေပးလိုက္ေသာ ပစၥည္းစရိတ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား အတြက္ သံုးစြဲသူမွ က်ခံစရာ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ပါ ။ လဲလွယ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ပစၥည္းအေပာာင္းမ်ားကို Huawei မွ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

• သံုးစြဲသူေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ေရဝင္ျခင္းမ်ား၊ ေရေငြ႕ရိုက္ျခင္းမ်ား၊ အာမခံစည္း ပ်က္ျပယ္ျခင္းမ်ား၊ ႀကီးမား ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ထိခိုက္ပြန္းပဲ႔ ျခင္းမ်ား၊ Custom Firmware မ်ား တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ အာမခံကဒ္ျပားေပၚရွိ အခ်က္အလက္ မ်ား ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား၊ အျခားျပင္ပ ဖုန္းျပဳျပင္ ဆိုင္မ်ားတြင္ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ား အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက အာမခံ ခံစားခြင့္ပ်က္ျပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• Huawei မွ တရားဝင္ တင္သြင္းထားေသာ လက္ကုိင္ဖုန္း မ်ား၊ အသစ္ထပ္မံထြက္ရွိလာမည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား နွင့္ Huawei Service Center မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈတို႕နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို Huawei ၏ Hotline ျဖစ္သည့္ ၀၁-၉၀၀၀၉၀၀ သုိ့ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

က႑ငယ္ေအာက္တြင္
Thiha Bo Bo
Myanmar End User ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ Blogger life ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား Guest blogger မ်ားကိုလည္း Myanmar End User မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္... Facebook Profile: Fb/dev.thihabobo Email: [email protected]
http://www.myanmarenduser.com

Leave a Reply

Top