ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာ

ics_properties

Internet Connection Sharing ရဲ႕ Properties တြင္ Manual ေရြးခ်ယ္ပံု

Internet Connection Sharing ရဲ႕ Properties တြင္ Manual ေရြးခ်ယ္ပံု

Thiha Bo Bo
Myanmar End User ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ Blogger life ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား Guest blogger မ်ားကိုလည္း Myanmar End User မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္... Facebook Profile: Fb/dev.thihabobo Email: thihabobo@myanmarenduser.com
http://www.myanmarenduser.com

Leave a Reply

Top