You are here
Home > Hardware > Buying Guides > အြန္လုိင္းမွာ ေစ်းေရာင္း ၊ ေစ်းဝယ္လုပ္သင့္သည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္

အြန္လုိင္းမွာ ေစ်းေရာင္း ၊ ေစ်းဝယ္လုပ္သင့္သည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္

အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ ျပန္႔ႏွံ႕အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ တစ္စထက္ တစ္စ တုိးတက္မ်ားျပားလာေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္၀န္းက်င္က အြန္ လုိင္းကေန ေစ်း၀ယ္ျခင္းဆုိတာ အိမ္မက္တစ္ခုလုိ႔ ထင္ျမင္မိေကာင္း ထင္ျမင္မိပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ မရႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားက အထူးတစ္လဲမွာယူတဲ့ေနရာမွာ သုံးတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ သိရွိ ေကာင္း သိရွိထားၾကေပလိမ့္မယ္လုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ အြန္လုိင္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ အြန္လုိင္းက ေစ်းေရာင္း ျခင္းဆုိ တာ အျပင္မွာ ေန႔စဥ္ေစ်းထြက္၀ယ္သလုိပဲ ေန႔တစ္ဓူ၀ ထိေတြ႕ရတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း အယူအဆနဲ႔ လုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆုိ တဲ့ကာလ အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ဆီသုိ႔ ရရွိလာပါသလဲ။ အဓိကေတာ့ ေျဖဆုိသူေတြအျမင္၊ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူစတဲ့ အလုပ္အကုိင္မတူညီမႈနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ကြဲျပားသြား ႏုိင္ေပမဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ခုႏွစ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္။

ေရာင္းသူဘက္မွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွာ တုိက္ခန္း၀ယ္ၿပီး ဆုိင္ဖြင့္ဖုိ႔ႀကဳိးစားေနျခင္းဟာ အေသးစားလုပ္ငန္းေလးေတြနဲ႔ တစ္ပုိင္ တစ္ႏုိင္လုပ္ငန္းေလးေတြ အျခားေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အားေလ်ာ့ေစႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္က ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ေကာင္းမယ့္ အခ်က္အျခာေနရာတစ္ခုက က်ပ္ သိန္း ေသာင္းဂ ဏန္းမက ကုန္က်ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ငွားရန္လုပ္ကုိင္မယ္လုိ႔ ေတြးထားပါလား။ အနည္းဆုံး တစ္လ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ သင္လုိခ်င္ေသာေနရာကုိ လက္ညွိထုိးၿပီး ယူလုိ႔မရႏုိင္ပါ။ အခန္းငွားခ တစ္လ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ေပးဖုိ႔အတြက္ တစ္လေရာင္းအား ဘယ္ေလာက္ရွိရ မယ္လို႔ ေတြးမိပါသလဲ။ဟုတ္ကဲ့ ဒီေနရာမွာတင္ ေခါင္းမႈသြားေလာက္ပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္ဟာ သမ႐ိုးက်အေတြး အေခၚနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကေန လြတ္ေျမာက္တဲ့နယ္ပယ္တစ္ခုကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အရင္းအႏွီးကုန္က်စရိတ္ ေျမာက္မ်ားစြာမလုိအပ္ျခင္း

အြန္လုိင္းမွာ ေစ်းေရာင္းဖုိ႔အတြက္ အရင္းအႏွီးဘယ္ေလာက္လုိအပ္ ပါသလဲ။ ဟုတ္ကဲ့ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္း ကုိယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အတုိင္းအတာေပၚမႈတည္ၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိၾကပါ လိမ့္မယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိပါ ဆုိင္ခန္းငွားကကုိ တြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ကုိပဲ အခုအခ်ိန္အထိ  အြန္လုိင္းမွာ ကုိယ္ေရာင္းခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို တင္ေရာင္းတာေလာက္ အကုန္အက် သက္သာမယ့္ နည္းလမ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

၂။ သတင္းအခ်က္အလက္အလြယ္တကူရျခင္း

ကုိယ္ဘာလုပ္မယ္နဲ႔ ကုိယ္ဘာေရာင္းမယ္ဆုိတာ မေျပာခင္မွာ ကုိယ္မွာ ၀က္ဆုိဒ္တစ္ခုေလာက္ရွိထားမယ္ ဆုိရင္ တစ္ကမၻာ့လုံးနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးသားျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ရဲ႕ ၀က္ဆုိဒ္ကို ေၾကျငာႏုိင္မႈ၊ အစီအစဥ္က် စုံလင္မႈနဲ႔အတူ အင္တာနက္က အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ေခါက္ရွာတုိင္းမွာ ကုိယ့္ကုိ အသစ္ အသစ္ေသာသူေတြနဲ႔ ကုိယ့္ကုိ မိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္မွာကေတာ့ အင္တာနက္ေပးတဲ့ အားသာခ်က္ပါ။ ၀က္ဆုိဒ္ တစ္ခုလုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ကုန္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ထင္ပါသလဲ ။ google ကိုဖြင့္ၿပီး အခုပဲရွာၾကည့္ လုိက္ပါ။ သင္ တစ္နာရီေလာက္အတြင္းမွာ ၀က္ဆုိဒ္ပုံစံကအစ ကုိယ္ေရာင္းခ်င္တဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားၿပီး အလကားရႏုိင္မယ္ဆုိတာ သင္ေတြ႕ရပါမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင္အေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ဒီဇုိင္း တစ္ခုအပ္ၿပီး အပုိင္း domain တစ္ခု၀ယ္မယ္ဆုိရင္လည္း တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာတစ္ရာေအာက္နဲ႔ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

၃။ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္ျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာေခတ္ရဲ႕ အားသာခ်က္က လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြဟာ လုပ္ငန္းႀကီးနည္းတူ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မႈမွာ အားေကာင္းေစတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ျပင္ပမွာ ဘယ္လုိမွ မၿပဳိင္ႏုိင္ေလာက္ဘူး လုိ႔ ယူဆထားရတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးဟာ အြန္လုိင္းမွာ သင္လုိ႔ ၀က္ဆုိဒ္ကေလးတစ္ခုသာျဖစ္ေနမွာပါ။ မွန္မွန္ကန္ ကန္နဲ႔ သုံးသပ္ၿပီး နည္းပညာနဲ႔ ဇြဲလုံလုိက္မယ္ဆုိရင္ အဆုိပါလုပ္ငန္း ေလးကေန လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု မၾကာခင္ မွာ စြမ္းေဆာင္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ အြန္လုိင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ပလပ္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ kaymu.com.mm လုိ႔မ်ဳိး shop.com.mm  လုိမ်ဳိး ပ်ံ႕ႏွံမႈအားေကာင္းတဲ့ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ ၀က္ဆုိဒ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေရာင္းခ်မယ္ဆုိရင္သင့္အတြက္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ကုိယ္ရဲ႕ ေစ်း ေရာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အခမဲ့စတင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတာ ကုိယ္ဘာသာေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အကန္႔အသတ္မရွိသည့္ ေစ်းကြက္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ျခင္း

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလုိပါပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္႔ႏွံ႔ အားေကာင္းျခင္း၊ လြယ္ကူျခင္းဟာ အင္တာနက္ေခတ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ပါ။ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ကမၻာ့ရဲ႕ မည္သည့္ အရပ္ေဒသကုိ မဆုိေရာက္ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ သင္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အြန္လုိင္းေပၚကုိတက္လုိက္တာနဲ႔ လူဦးေရသန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေသာေစ်းကြက္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔ရပါၿပီ။

၅။ အတုိင္းအဆမရွိေစ်းကြက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈ

တစ္ကမၻာလုံးမွာ  လူတုိင္းအတြက္ အင္တာနက္ဆုိၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ  ျပန္႔ႏွံ႔လာေနတာသင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အြန္လုိင္းကေနစီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားေနတဲ့ သင့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းႀကီးပါ။ အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ လူဦးေရတုိးတက္လာေလေလ သင့္အတြက္ ေစ်းကြက္ ပုိက်ယ္ျပန္႔ေလေလ မဟုတ္ပါလား။ အခု ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကမၻာေပၚမွာ အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိတဲ့ သူမရွိရေလေအာင္ ႀကံစည္ေနပါၿပီ။ သင့္အတြက္ေတာ့ ထီေပါက္သလုိပါပဲ။

၆။ ေဖာက္သည္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕ႏုိင္ျခင္း

ေဖာက္သည္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ၿပီး သူတုိ႔ဆီက မွတ္ခ်က္ေတြ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက သင့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။ဟုတ္ကဲ့ အြန္လုိင္းက အဲဒီအားသာခ်က္လည္းရွိပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြဘက္က အႀကံျပဳခ်က္၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ရာမွာ အြန္လုိင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ပုိမုိအားသားမႈရွိတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

၂၁ ရာစုမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတဲ့ စကားလုံးက အရမ္းကို အေရးပါလာပါတယ္။ အဲ့လုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေဖာက္သည္ေတြကုိယ္တုိင္းက ေတာင္းဆုိလာေနပါတယ္။ အထက္က ေျပာခဲ့သလုိပါပဲ ေဖာက္သည္နဲ႔ အၿမဲထိေတြ႕မႈရွိေနၿပီဆုိမွေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတာအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာေတြထုတ္ျပန္ေနတဲ့ MCRB ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ၀က္ဆုိဒ္ရွိမရွိကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ တုိင္းတာ ျဖစ္ၿပီး သင္လုပ္ငန္းဟာ အြန္လုိင္းေပၚမွာမရွိခဲ့ရင္ တစ္မ်ဳိးထင္သြားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။

၀ယ္ယူသူဘက္မွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ေရာင္းလုိအားနဲ႔ ၀ယ္လုိအား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ အေရးပါလွပါတယ္။လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္ နည္းလာတာနဲ႔အမွ် ေရာင္းခ်မႈအားေကာင္းလာတာနဲ႔ အမွ် ပစၥည္းတစ္ခုရဲ႕ ေရာင္းေစ်းဟာ က်ဆင္းလာမွာျဖစ္ၿပီး စားသုံးသူအတြက္ အလြန္တရာ အက်ဳိးရွိလွပါ တယ္။

၁။ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈ

အြန္လုိင္းကေစ်းေရာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္က အျပင္ထက္ သက္သာေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ အြန္လုိင္းေပၚက ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ပုိမုိသက္သာေနေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သက္သာမႈတစ္ခုကေတာ့ သင္ဟာ အင္တာနက္ကုိ ဖြင့္ၿပီး ကုိယ္၀ယ္ခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကုိ တစ္ထုိင္တည္းနဲ႔ ရွာ၀ယ္လုိက္႐ုံပါျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ သြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္မရွိပါဘူး။

၂။ လြယ္ကူမႈ

အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိပါပဲ အင္တာနက္ကေန တစ္ခုခု၀ယ္ယူဖုိ႔ သင္အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ သင့္မွာ အီးေမးလ္နဲ႔ အြန္လုိင္းကေန ေငြေပးေခ်လုိ႔ရမယ့္ ကတ္တစ္ခုရွိမယ္ဆုိင္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာ အြန္လုိင္းကေန ၀ယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးစီးႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကတ္စနစ္နဲ႔ အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်းမႈစနစ္သိပ္မထြန္းကားေသးခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပမာ kaymu.com.mm ၊ shop.com.mm တုိ႔လုိေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ဆုိဒ္ေတြအေနနဲ႔ ပစၥည္းေရာက္မွ ေငြေပးလုိက္႐ုံပါပဲ။ ဒါဟာ စားသုံးသူအတြက္ နည္းတဲ့အခြင့္အေရးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပစၥည္းမေရာက္မခ်င္း ကုိယ့္ထဲက တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံး႐ႈံးရျခင္းမရွိလုိ႔ပါပဲ။

၄။ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ လြယ္လြယ္ကူကူႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ျခင္း

အြန္လုိင္းကေစ်း၀ယ္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္ထဲေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးေတြကုိ ကုိယ့္စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈပါပဲ။ အြန္လုိင္းမွာကုိယ္၀ယ္ခ်င္တဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အယွဥ္အေသြးကုိ လြယ္ လြယ္ကူကူနဲ႔ ရွာေဖြႏုိင္ယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျပင္မွာဆုိရင္ စင္တာတစ္ခုကေန အျခားစင္တာတစ္ကုိ သြားဖုိ႔ ဆုိင္တစ္ဆုိင္က ပစၥည္းနဲ႔ အျခားဆုိင္က ပစၥည္းတစ္ခုကုိ တုိင္းတာႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ႔ဆုိ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းၿပီး မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥတစ္ခုဆုိတာ ေစ်း၀ယ္ဖူးတဲ့ သူတုိင္း သိပါတယ္။

၅။ စားသုံးသူအခြင့္အေရး

ဟုတ္ကဲ့ အြန္လုိင္းကေစ်းေရာင္းဖုိ႔ ႀကဳိးစားတဲ့သူေတြဟာ စြန္းဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ဟာ စားသုံးသူအခြင့္အေရးကုိ ဂ႐ုစုိက္ရပါလိမ့္မယ္။ အြန္လုိင္းရဲ႕ အားသာခ်က္ကို အသုံးျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားရဲ႕ စြမ္းအားကုိ သူတုိ႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းစားသုံးသူကုိ ပုိမုိအခြင့္အေရးေပးရမယ္ဆုိတာ သူတုိ႔က နားလည္ထားၾကပါလိမ့္မယ္။  ဥပမာအားျဖင့္ အရည္အေသြးမမွီတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ေရာင္းခ်လုိက္မိမယ္ဆုိပါေတာ။့ အဲဒီပစၥည္းကုိ ေစ်း၀ယ္ သူက လက္မခံႏုိင္တဲ့ အရည္အေသြးျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ စားသုံးသူက သူအသုံးျပဳခဲ့တဲ့ လူမႈကြန္ရက္ အားကုိးနဲ႔ ျပန္လည္ တု႔ံျပန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အြန္လုိင္းက စီးပြားေရးလုပ္ေနသူရဲ႕ ဂ႐ုျပဳရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္လုိ႔ စားသုံးသူ အေရးကုိ သူတုိ႔ ဂ႐ုိစုိက္ကုိ စုိက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခု စားသုံးသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးကေတာ့ အင္တာနက္ကေန စားသုံးသူက ႏႈိင္ယွဥ္ၾကည့္ေနသလုိ ေရာင္းသူအခ်င္းခ်င္းကလည္း ၿပဳိင္ဆုိင္ေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈအရ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈနဲ႔ အထူးအစီအစဥ္ေတြကို ထပ္ေဆာင္းရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၆။ သတင္းအခ်က္အလက္ဦးစြာရရွိႏုိင္ျခင္း

ေစ်းေရာင္းသူဘက္က အားသာခ်က္ေတြကလည္း ေစ်း၀ယ္သူေတြအတြက္ အားသားခ်က္ေတြပါပဲ။ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ႏုိင္လာပါတယ္။ အြန္လုိင္းက ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အြန္လုိင္းကေနျဖန္႔ျဖဴး မႈမွာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အထူးဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ အလားအလာရွိတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြဆီကုိ ေရာက္ေအာင္ဖုိ႔ေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ အျငင္းပြားမႈတြင္ ၾကာခံေပးျခင္း

အကယ္လုိ႔ အြန္လုိင္းကေစ်း၀ယ္ယူမႈမွာ အျငင္းပြားမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားနဲ႔ ၀ယ္ယူသူၾကားမွာ ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေပးသူ၊ ဘဏ္ကေနေငြလႊဲမယ္ဆုိရင္ ဘဏ္စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ ေရာင္းခ်သူဟာ အြန္လုိင္းပလပ္ေဖာင္းတစ္ခုခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့အတြက္ အျငင္းပြားမႈ ကုိ ေျဖရွင္းေပးရာမွာ အသုံး၀င္လွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ kaymu.com.mm မွာဆုိရင္ ေရာင္းခ်သူေတြဟာ return policy တစ္ခု ထားရွိၾကရပါတယ္။ အဲဒီၾကားထဲကမွ အျငင္းပြားမႈ ထပ္မံေပၚေပါက္ေနေသးတယ္ဆုိရင္လည္း ေျပလည္မႈ တစ္ခု ရရွိတဲ့အထိ ညွိႏႈိင္းေပးပါတယ္။

Thiha Bo Bo
Myanmar End User ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ Blogger life ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား Guest blogger မ်ားကိုလည္း Myanmar End User မွာ ဝင္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္... Facebook Profile: Fb/dev.thihabobo Email: [email protected]
http://www.myanmarenduser.com

Similar Articles

Leave a Reply

Top
Skip to toolbar